"Ilmu bermula bukan ketika kelas dimulakan atau ketika helaian buku mula diselak tetapi saat rasa hati ingin untuk mempelajarinya." - Haliza Othman -

Video

Kelas Pendidikan Pemulihan Khas


Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Pemulihan

Pembelajaran murid-murid pemulihan mestilah sentiasa merangsang dan mendorong minda dan keinginan mereka untuk merasa gembira setiap kali belajar. Seorang guru pemulihan mestilah mempelbagaikan kaedah PnP untuk menarik minat murid-murid untuk menerima pelajaran pada setiap hari. 

Guru mestilah sentiasa bersedia dengan kaedah dan formula dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid supaya setiap objektif diakhir pelajaran dapat dicapai oleh setiap murid. Pengukuhan dan latihan perlu diberikan untuk menilai pemahaman dan kedapatan seseorang murid pada pelajaran yang diajar pada hari pembelajaran dijalankan.
Video Interaktif Menjadikan BBM Menarik Minat 

Murid Untuk Belajar