"Ilmu bermula bukan ketika kelas dimulakan atau ketika helaian buku mula diselak tetapi saat rasa hati ingin untuk mempelajarinya." - Haliza Othman -

Selasa, 27 November 2012

Ciri-ciri Kanak-kanak Pendidikan Pemulihan Khas


CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHAN


Siapa Dia Kanak-Kanak Pemulihan


AE Tansley  dan  R.Culliford
“Kanak-kanak  pemulihan  adalah  kanak-kanak  yang  mempunyai  intelek  dan  kecerdasan  yang  rendah  juga  kurang  berkebolehan  menerima  pendidikan  biasa.”

M.F.Clough
“Kanak-kanak  pemulihan  ialah  kanak-kanak  yang  kurang  daya  taakul,  kurang  berkemampuan  membuat  sesuatu  keputusan  atau  kesimpulan  dan  kurang  memahami  tentang  perkara-perkara  yang  agak  abstrak.”

Sharifah  Rahmah  Ali
“Kanak-kanak  yang  gagal  menerima  pelajaran  dan  mereka  ini  berkemampuan  mempunyai  kecerdasan  yang  tinggi,  yang  sederhana  dan  di  bawah  paras  sederhana.  Kita  tidak  masukkan  kategori  kanak-kanak  yang  terlalu  lemah (mentally  retarded).”


Ciri-Ciri  Kanak-Kanak  Pemulihan


Antara  ciri-ciri  kanak-kanak  pemulihan  ialah;
1. Emosi  dan  Tingkahlaku
·         Perasaan  risau  dan  rendah  diri.
·         Perasaan  sedih,  hiba  atau  duka.
·         Perasaan  cepat  bosan  atau  jemu  terhadap  pelajaran.
·         Perasaan  takut  akan  perkara-perkara  baru.
·         Degil,  tidak  patuh  pada  peraturan-peraturan  dan  suka  melawan.
·         Suka  marah.
·         Pasif.
·         Malas


2. Sosial

·         Gelisah  dan  selalu  bergerak  di  dalam  darjah  serta  mengganggu kawan-kawan.
·         Murid-murid  lain  benci  kepadanya.
·         Gemar  menghisap  atau  menggigit  jari/kuku.
·         Selalu  tidak  hadir  ke  sekolah  dengan  berbagai-bagai  alasan.
·         Bohong  dan  kadang-kadang  mencuri.
·         Menangis - enggan  masuk  darjah.


3. Kesihatan

·         Lemah  tubuh  badan  serta  kurang  zat  makanan.
·         Pertumbuhan  tubuh  badan  tidak  seimbang (gemuk/kurus).
·         Tumpuan  perhatian  terhad (masalah  penglihatan).
·         Lemah  gerak  motor-kasar  dan  halus.
·         Kesihatan  terganggu  seperti  selalu  sakit,  sakit  terlalu  lama  dan teruk.


4. Kesediaan  Belajar

·         Belum  bersedia  untuk  belajar.
·         Perbendaharaan  kata  kurang.
·         Lemah  pemahaman.
·         Kurang  percaya  terhadap  diri  sendiri.
·         Kurang  matang


5. Pengamatan

·         Tidak  boleh  kenal  perbezaan  bentuk,  saiz,  warna  dan  turutan.
·         Lemah  pendengaran  bunyi.
·         Keliru  terhadap  konsep  ruang  dan  mencari  arah.
·         Lambat  mengkelaskan  benda.
·         Kesukaran  mengaitkan  pelajaran  yang  lama  dengan  yang  baru.
·         Tidak  dapat  menyelesaikan  masalah.
·         Sukar  membuat  kenyataan  am.
·         Sukar  ambil  bahagian  dalam  permainan  dan  tidak  faham undang-undang.
·         Tidak  kreatif.
·         Lemah  pergerakan  dan  perbuatan.
·         Lemah  daya  pemikiran/ingatan.
·         Tidak  boleh  mengingat  kembali.


Mengenal pasti  Murid


1.      Melalui  perbincangan  dengan  guru  kelas  atau  guru mata  pelajaran.
2.      Rekod-rekod  prestasi
3.      Rekod  kesihatan
4.      Kerja-kerja  harian  murid
5.      Laporan  Adab  Belajar ( LAB )
6.      Melalui  pemerhatian
7.      Punca-punca  lain  yang  diperolehi