"Ilmu bermula bukan ketika kelas dimulakan atau ketika helaian buku mula diselak tetapi saat rasa hati ingin untuk mempelajarinya." - Haliza Othman -

Khamis, 6 Disember 2012

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Untuk Murid-Murid Pemulihan


1. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN
2. MENGENAL PASTI MASALAH
3. STRATEGI PENGAJARAN
4. PELAKSANAAN
5. PENILAIAN

Huraian

1. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN
1.1      Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M)
1.2      Berdasarkan PKBS, atau
1.3      Berdasarkan pemerhatian guru, atau
1.4       Berdasarkan perbincangan dengan guru besar, guru darjah, guru Bahasa Melayu, ibu bapa, atau kesemua di atas.

                      
2. MENGENAL PASTI MASALAH
2.1       Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau  deria murid:
2.1.1    Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan, pendengaran atau pertuturan.
2.1.2    Jika masalah tersebut ’agak berat’, ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.
2.1.3    Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.

2.2       Masalah yang berkaitan dengan akademik murid:
2.2.1    Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku  Panduan - Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK)
2.2.2    Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM, iaitu LISAN, PRAKTIK DAN BERTULIS. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja)
2.2.3    Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab.
2.2.4    Beri sehelai demi sehelai. Masa menjawab tidak terhad. Guru tengok cara murid menjawab. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab, biarkan. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.
2.2.5    Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. Jangan teruskan ujian.

2.3       Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi;
2.3.1    Masalah sosial seperti:
·   Selalu tidak hadir ke sekolah
·   Tiada galakan keluarga
·   Kemiskinan
·   Takut
·   Malu
·   Rasa rendah diri, dan lain-lain
Perlu diselesaikan terlebih dahulu, dengan cara kaunseling, bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.


3.         STRATEGI  PENGAJARAN
3.1       Setelah selesai menjalani ujian diagnostik, guru perlu menganalisis  semua jawapan murid dan merekodkannya.
3.2       Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.
3.3      Tampal senarai masalah di fail murid, agar mudah dirujuk.
3.4      Objektif Pengajaran – menjadi objektif yang ditulis dalam buku rekod mengajar.
3.5      Katakanlah ada 10 orang murid.  Kumpulkan mengikut masalah yang sama, atau yang hampir sama untuk memudahkan pengajaran guru.
3.6      Mungkin terdapat 2 atau 3 kumpulan. Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan.
3.7      Berdasarkan contoh di atas. Katakanlah murid tersebut telah menguasai / membaca sukukata / perkataan kv + kv, guru terus beralih ke kemahiran seterusnya tanpa menjalankan ujian diagnostik lagi. Kemahiran tersebut perlu ditulis di ruangan ’objektif pengajaran’.
3.8      Catatkan tarikh murid berjaya menguasai di ruangan ’tarikh menguasai’


4. PELAKSANAAN
4.1       Guru perlu melaksanakan P&P mengikut turutan carta alir.
4.2       Terdapat beberapa kaedah pengajaran (membaca) seperti:
·   Kaedah abjad
·   Kaedah pandang dan sebut
·   Kaedah gabungan (bunyi)
·   Kaedah campuran, dan lain-lain
4.3      Guru boleh memilih mana-mana pendekatan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keupayaan guru sendiri.
4.4      Pengajaran perlu meliputi 5 aspek: lisan, bacaan, tulisan, ejaan serta pemahaman.
4.5      Dalam kelas pemulihan khas – hanya kemahiran asas ditekankan, manakala kemahiran-kemahiran seperti menulis karangan dan tatabahasa dipertanggungjawabkan kepada guru kelas atau lebih kepada pemulihan dalam bilik darjah (pemulihan KBSR).


5. PENILAIAN
5.1      Penilaian dibuat kepada individu jika didapati seseorang murid itu telah dapat menguasai sesuatu kemahiran.
5.2      Sekiranya didapati masih gagal, guru perlu mengkaji sebabnya (mungkin strategi guru tidak sesuai, dan perlu mengubah strategi)
5.3      Jika murid tersebut telah berjaya menguasai sesuatu kemahiran, bolehlah beralih kepada kemahiran yang seterusnya.
5.4      Murid dikembalikan ke kelas biasa apabila didapati murid tersebut telah menguasai kemahiran asas membaca menerusi Ujian Pencapaian. 
Tiada ulasan:

Catat Ulasan